DLACZEGO SYSTEM OBIEKT 4 EVER?

SZEROKI WACHLARZ
ZASTOSOWAŃ

Monitoring różnych parametrów (temperatura, wilgotność, ciśnienie) w obiektach wszystkich branż produkcyjnych m.in.: rolno - spożywczej, rybnej, medycznej, farmaceutycznej, chemicznej, tytoniowej, informatycznej itp.

FUNKCJONALNOŚĆ
REJESTRATORÓW

Rejestratory dokonują pomiarów i zapisu danych w czasie rzeczywistym (znaczniki czasu UTC) w trwałej pamięci wewnętrznej urządzenia. Zasięg transmisji radiowej w wolnej przestrzeni wynosi aż 700 m. Możliwy jest także dodatkowy zdalny dostęp do rejestratorów z dowolnej lokalizacji.

ZABEZPIECZENIA
WIELOPOZIOMOWE

Rejestratory zabezpieczone są przed modyfikacją, co wyklucza możliwość ingerencji zewnętrznej (zebrane informacje są rzetelne i wiarygodne). Dostęp do SYSTEMU otrzymują wyłącznie upoważnione osoby. Gwarantujemy dokładność pomiarów w całym zakresie pracy oraz wysoki poziom bezpieczeństwa danych (szyfrowanie).

TRWAŁOŚĆ
REJESTRATORÓW

Żywotność baterii dostosowana jest do okresu użytkowania rejestratora plus dodatkowe 3 miesiące, w których zapisuje dane, ale nie wysyła (odczyt tylko przez podczerwień). Są łatwe w montażu, wodoodporne i wstrząsoodporne, dzięki czemu istnieje możliwość ich instalacji w trudnych warunkach.

ŁATWA
KONFIGURACJA i OBSŁUGA

Samodzielnie skonfigurowany w kilkanaście minut system obsługiwany jest poprzez aplikację dostępną w Internecie. Software dedykowany jest do gromadzenia informacji, tworzenia ich wizualizacji (tabele i wykresy) oraz przedstawiania raportów pomiarowych. Zbieranie danych z rejestratorów w bazie odbywa się nie tylko za pomocą fal radiowych ale również Internetu, NFC oraz Bluetootha.

NISKIE KOSZTY
WDROŻENIA

Nieodpłatny dostęp do bazy danych i aplikacji, stały nadzór i gwarancja bezpieczeństwa dostawcy technologii BLULOG oraz zachowanie konkurencyjnych cen rejestratorów sprawia, że koszt wdrożenia jest minimalny.

CERTYFIKACJA
ELEMENTÓW SYSTEMU

Moduł pomiarowy rejestratora BLULOG zgodny jest z normą EN 12830, ETSI 300220, a także posiada certyfikat HACCP. Sensory znajdujące się w rejestratorach pomiarowych BLULOG posiadają certyfikat kalibracji szwajcarskiej firmy SENSIRION zgodny z EN 17025.

ABONAMENT

Dostęp do danych z pomiarów nie musi być równoznaczny z zakupem SYSTEMU. Możliwość wnoszenia opłat miesięcznych w umowie abonamentowej eliminuje konieczność ponoszenia wysokich nakładów na zakup sprzętu pomiarowego. Użytkownik w tym wypadku płaci tylko za usługi dostępu do danych.


ZASADA DZIAŁANIA ZDALNEGO
SYSTEMU MONITORINGU

W skład SYSTEMU OBIEKT 4 EVER wchodzą:

  • rejestratory zapisujące i gromadzące dane,
  • koncentrator tzw. HUB - urządzenie do automatycznej komunikacji rejestratora z bazą danych ,
  • opcjonalny wzmacniacz sygnału
  • baza danych do gromadzenia i przetwarzania danych z czujników rejestratorów
  • aplikacja do zdalnego, jednoczesnego monitorowania parametrów (tj. temperatura i wilgotność) w czasie rzeczywistym i komunikacji z bazą systemu