DLACZEGO SYSTEM transport 4 EVER?

SZEROKI WACHLARZ
ZASTOSOWAŃ

Monitoring warunków środowiskowych transportu (temperatura, wilgotność, ciśnienie).

FUNKCJONALNOŚĆ
REJESTRATORÓW

Rejestratory dokonują pomiarów i zapisu danych w nieulotnej pamięci wewnętrznej urządzenia, w&nbspczasie rzeczywistym (znaczniki czasu UTC).

ZABEZPIECZENIA
WIELOPOZIOMOWE

Rejestratory są zabezpieczone przed modyfikacją, co wyklucza możliwość ingerencji w dane (rzetelność i wiarygodność). Dostęp do SYSTEMU otrzymują wyłącznie upoważnione osoby. Gwarantowana dokładność pomiarów w całym zakresie pracy. Dane są szyfrowane.

TRWAŁOŚĆ
REJESTRATORÓW

Żywotność baterii dostosowana jest do okresu użytkowania rejestratora plus dodatkowe 3 miesiące, w których zapisuje dane, ale nie wysyła (odczyt tylko przez podczerwień). Są łatwe w montażu, wodoodporne i wstrząsoodporne, dzięki czemu istnieje możliwość ich instalacji w trudnych warunkach.

ŁATWA i WYGODNA
OBSŁUGA

System można skonfigurować samodzielnie w kilkanaście minut. Obsługa możliwa jest poprzez aplikację dostępną w Internecie. Jest ona dedykowana do gromadzenia danych, tworzenia wykresów, tabel oraz raportów z pomiarów. Przesyłanie danych z rejestratorów do bazy odbywa się za pomocą fal radiowych, GPRS, Internetu, NFC, Bluetootha. Dane gromadzone są automatycznie w bazie danych i nie ma potrzeby drukowania raportów przez kierowców. W przypadku przekroczenia granicznej temperatury na podany w bazie adres lub numer telefonu wysyłana jest informacja (alert e-mailem lub SMS-em).

NISKIE KOSZTY
WDROŻENIA

Dostęp do bazy danych i aplikacji jest nieodpłatny. Nadzór nad danymi i bezpieczeństwem spoczywa na dostawcy technologii BLULOG. Rejestratory dostępne są przy zachowaniu konkurencyjnych cen.

CERTYFIKACJA
ELEMENTÓW SYSTEMU

Moduł pomiarowy rejestratora BLULOG jest zgodny z normą EN 12830, ETSI 300220, a także posiada certyfikat HACCP. Sensory znajdujące się w rejestratorach pomiarowych BLULOG posiadają certyfikat kalibracji szwajcarskiej firmy SENSIRION zgodny z EN 17025.


ZASADA DZIAŁANIA ZDALNEGO
SYSTEMU MONITORINGU

W skład SYSTEMU TRANSPORT 4 EVER wchodzą:

  • rejestratory zapisujące i gromadzące dane,
  • urządzenie do automatycznej komunikacji rejestratora z bazą danych tzw. HUB (koncentrator); urządzenie zamontowane na stałe w samochodzie gwarantuje ciągły dostęp do danych termometrycznych w czasie rzeczywistym (online) – możliwość instalacji także w magazynie/sklepie dokąd produkty są dostarczane
  • baza danych do gromadzenia i przetwarzania danych z bezprzewodowych rejestratorów; pozwala na wyświetlanie danych, generowanie raportów z dowolnego okresu czasu (dane bieżące i historyczne) oraz indywidualną konfigurację alarmów SMS/e-mail
  • aplikacja do zdalnego, jednoczesnego monitorowania parametrów tj. temperatura czy wilgotność w&nbspczasie rzeczywistym i komunikacji z bazą